Home
Om Starbaek
Produkter
Nyheder
Brugtsalg / Tilbud
Kontakt
Nyhedsbrev
Forhandler login

Kirker:
  I kirker:
    Lydanlæg
    Elektronisk salmenum-
     mertavle
    Teleslynge
  Sognegårde/møde-
   lokaler
  Transportable lydanlæg

STARBAEK
Gl. Skolevej 16
DK - 5462 Morud
Denmark
Tlf: +45 65 963 600
info@starbaek.com
www.starbaek.com

Home > Kirker > I kirker > Teleslynge

Teleslynge

I en kirke sognegårde, mødelokaler mv., er det ikke nok med et højttaleranlæg. For de hørehæmmede er et teleslynganlæg en nødvendighed for at de på lige fod med normalthørende kan deltage i gudstjenester, aktiviteter, foredrag og andre arrangementer.

Vi leverer teleslyngeanlæg der overholder normen for sådanne systemer.


Hesels.dk